Polityka prywatności

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

Sklep internetowy, działający pod adresem www.bionaczynia.pl, prowadzony jest przez firmę EcoMaster Marek Głuszek, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod nr 81001, NIP 113-006-94-33, Regon 010539240, z siedzibą w Warszawie przy ul. Oleckiej 23.

Kontakt ze Sklepem - za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@bionaczynia.pl, telefonicznie: 22 872 17 62 lub pisemnie na adres: EcoMaster Marek Głuszek ul. Olecka 23, 04-980 WarszawaII. DEFINICJE

Sklep – prowadzona przez firmę EcoMaster Marek Głuszek platforma teleinformatyczna, działająca pod adresem http://www.bionaczynia.pl, umożliwiającą Użytkownikom wyposażonym w odpowiednie urządzenie końcowe do zapoznawania się z Produktami i Usługami  Sprzedającego oraz zawieranie umów sprzedaży oraz umów o świadczenie usług.

EcoMaster - firma EcoMaster Marek Głuszek, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod nr 81001, NIP 113-006-94-33, Regon 010539240, z siedzibą w Warszawie przy ul. Oleckiej 23. Firma prowadzi Sklep bionaczynia.pl

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu.

Konsument – Użytkownik, będący osobą fizyczną dokonującą ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Produkt – rzecz ruchoma oferowana przez EcoMaster za pośrednictwem Sklepu.

Regulamin – regulamin Sklepu dostępny pod adresem http://www.bionaczynia.pl/content/3-regulamin-sklepu

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) - dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacje o Administratorze i przetwarzaniu przez niego danych osobowych Użytkowników Sklepu
1.    Administratorem Danych Osobowych Sklepu, jest firma EcoMaster Marek Głuszek, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod nr 81001, NIP 113-006-94-33, Regon 010539240, z siedzibą w Warszawie przy ul. Oleckiej 23.
2.    W sprawach związanych z ochroną danych osobowych (zwłaszcza dotyczących praw przysługującym Użytkownikom) Użytkownicy sklepu internetowego mogą skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych za pomocą adresu e-mail Ado@bionaczynia.pl.
3.    Danymi osobowymi Użytkowników w myśl niniejszej Polityki Prywatności są wszystkie informacje o osobie fizycznej umożliwiające na jej identyfikacje, w szczególności są to:

 • imię i nazwisko,
 • numery identyfikacyjne - nr dowodu osobistego, nr pesel, nr paszportu itp,
 • dane o teleadresowe,
 • identyfikatory internetowe (np. adres email),
 • inne czynniki fizyczne, fizjologiczne, genetyczne, psychiczne, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

4.    Podanie danych osobowych przez Użytkownika, w celu realizacji umowy o świadczenie usług na podstawie Regulaminu, jest dobrowolne, ale jest również warunkiem zawarcia umowy.
5.    Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

Cele oraz podstawy przetwarzania danych osobowych przez Administratora
1.    Dane osobowe użytkowników Sklepu przetwarzane będą w celu:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (podstawa przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • spełnienia zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

2.    W związku z realizacją usług określonych Regulaminem, niezbędne dane osobowe Użytkowników, będą w granicach prawnie dozwolonych ujawniane zewnętrznym podmiotom, w szczególności:

 • firmie pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich,
 • operatorom pocztowym
 • firmom kurierskim w celu nadania przesyłki
 • serwisom obsługujących płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności w celu i na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.

3.    Odbiorcami danych osobowych użytkowników sklepu mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  


Twoje uprawnienia
1.    Użytkownik Sklepu w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych posiada następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych
 • prawo do sprostowania swoich danych,
 • prawo do usunięcia swoich danych oraz ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu,
 • prawo do cofnięcia wydanych wcześniej zgód dotyczących przetwarzania swoich danych,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.IV. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

1.    Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
3.    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Bionaczynia.pl z siedzibą pod adresem ul. Olecka 23, 04-980 Warszawa

4.    Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5.    W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.    W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7.    W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8.    Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9.    Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10.    Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

V. ZASADY ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
1.    Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Najczęściej kupowane

Zobacz wszystkie

Bądź na bieżąco!

-->